Betonara House Milos, KiseljakIzrada i montaža metalnih konstrukcija na kamenolomu House Milos u okolici Kiseljaka.