Dvokrilna panelna kapija   Dvokrilne kapije se sastoje od dva krila, stubova, šarki i ostalog potrebnog pribora za funkcionisanje kapije.  Dvokrilne kapije se izradjuju u zavisnosti od visine postojeće ograde i širine do 10.000mm (10 metara).                             

   Automatizacija krilnih kapija se vrši sa nekoliko vrsta motora u zavisnosti od širine i težine krila, kao i vrste i  dimenzija stubova koji nose krilo.