Jednokrilna panelna kapija   Jednokrilna kapija se koristi prvenstveno za prolaz pješaka. Naša jednokrilna kapija je napravljena od kvadratne cijevi poprečnog presjeka 50/50/1,5 mm, zavarena za Metalos panel, potom zaštićena cinčanjem te plastifikacijom. Metalos panel je konstruiran od vertikalnih žica Ø 4,5mm i ojačanih duplih horizontalnih žica Ø 4,5 mm. Dimenzija otvora je 50x200mm.

   Moguće je kombinovati sistem kapije sa različitim panelima.Kapija se standardno otvara na unutrašnju stranu, mada se, shodno Vašim željama može otvarati i na spoljašnju. Pravac otvaranja kapije, na lijevo ili na desno, određuje se položajem šarke na stubu, na koji se pričvršćuje kapija.Ova konstrukcija je stabilna zbog čvrste veze stuba sa kapijom.