Oprema za autoputeve   Mi smo ponosni što smo sudjelovali u izgradnji projekta koridora Vc, gdje je naša firma bila zadužena za,izradu i montažu zvučnih barijera(bukobrana) na vijaduktima i dionicama autoceste koridora Vc, zaštitne ograde na vijaduktima, izradu i montažu inoksnih nosača za signalizaciju u tunelima, izradu metalnih podnih rešetki u nišama tunela(SOS,hidro i elektro niše).