Metalna industrija najvažniji sektor privrede BiH

 

 

Prema podacima, rezultati domaćih kompanija iz ovog sektora i indikatori koji pokazuju njihov uspjeh u prošloj i pretprošloj godini, ukazuju na značajan napredak. Rast ovog sektora je, kako ističu, posebno ojačao nakon 2014. godine, kada je postao pozitivno dvocifreni broj.